KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ” ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0″ HIỆN NAY

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 8/08/2023 tại Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận tổ chức khai giảng lớp tập huấn ” Ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong giai đoạn 4.0″.

Đến dự các đồng chí: ThS. Võ Thanh Xuân – TVHU – Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm chính trị huyện, ThS. Phạm Tấn Anh Vũ – Trưởng đại diện khu vực phía Nam ( Triển khai); cùng các đồng chí trong Ban Tuyên giáo, trung tâm chính trị huyện cùng sự có mặt của 59 học viên tham gia.

Đồng chí: ThS. Võ Thanh Xuân – TVHU – Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy, giám đốc Trung chính trị phát biểu khai mạc

ThS. Phạm Tấn Anh Vũ – Trưởng đại diện khu vực phía Nam, Công ty Cổ phần giải pháp trí thông minh nhân tạo Việt Nam triển khai

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, lực lượng làm công tác thông tin góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu cho cấp ủy và cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vức công tác để ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng và nhà nước, góp phần lan tỏa nhanh những thông tin tích cực trên mạng xã hội. Hướng dẫn cài đặt ứng dung memobot để chuyển đổi văn bản thành giọng nói.

                                                                                                                   Bài và ảnh Huỳnh Như