Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số : 08/KH-THVVK 08/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2020-2021
Số 02/KH-THVVK 01/01/2020 Kế hoạch, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Số: 29/KH-THVVK 25/10/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆT GIAI ĐOẠN 2020-2025
Số : 19/KH.-THVVK 18/09/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020
Số : 17/KH-THVVK 17/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019 - 2020
Số: 14/KH-THVVK 22/08/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày