Thông báo thời gian Khai Giảng năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

         Thực hiện theo Công văn số 2018/SGD&ĐT-VP, ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc Khai giảng năm học 2021 – 2022.

         Ban giám hiệu trường Tiểu học Võ Văn Kiệt trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và Học sinh thời gian Khai Giảng và thực học năm học 2021 – 2022 như sau:

           Thời gian Khai Giảng vào lúc 07 giờ 45 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2021.

           Hình thức tổ chức: Truyền hình trực tiếp trên Đài PT&TH Kiên Giang.

           Thời gian tổ chức thực học, học sinh đến trường vào ngày 20 tháng 9 năm 2021.