Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số : 08/KH-THVVK 08/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2020-2021
Số: 02/QĐ-TH VVK 01/09/2020 Quyết định, Quyết định thành lập tổ chuyên môn
Số:18/ BC-THVVK 09/07/2020 Báo cáo, Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020
Số 02/KH-THVVK 01/01/2020 Kế hoạch, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Số: 29/KH-THVVK 25/10/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆT GIAI ĐOẠN 2020-2025
Số : 19/KH.-THVVK 18/09/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020
Số : 17/KH-THVVK 17/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019 - 2020
Số: 14/KH-THVVK 22/08/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên