Ngô Hồng Hải
 • Ngô Hồng Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Chủ tịch Công Đoàn Cơ Sở
 • 0919634712
 • nhhai@vinhthuan.edu.vn
Hồ Minh Tâm
 • Hồ Minh Tâm
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0978224005
 • tamhm@vinhthuan.edu.vn
 • Phó Bí thư Chi bộ
Lê Thị Bích Nhu
 • Lê Thị Bích Nhu
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0948885717
 • ltbnhu@vinhthuan.edu.vn
 • Bí thư Chi bộ