Thi học kỳ 2 năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Thực hiện hướng dẫn số 36/PGDĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Phòng GD&ĐT huyên Vĩnh Thuận về việc hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra cuối năm học 2023-2023 đối với cấp tiểu học và kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của nhà trường. ​Sáng ngày 15/5/2024 trường TH Võ Văn Kiệt đã tổ chức cho các em khối 4 và khối 5 thi kiểm tra học kỳ 2 năm học 2023 – 2024.

       Tại buổi thi các em tập trung làm bài rất nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy nhà trường, các công tác giao đề, kiểm đề và phát đề điều được thực hiện đúng quy định.

       Một số hình ảnh tại buổi thi:

Huỳnh Như