Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt nhiệm kỳ 2022 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 20/5/2022 chi bộ Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Thuận đẫ tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2025.

                  Chi bộ xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi uỷ, rút ra những mặt đạt được, những hạn chế và những bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy. Trên cơ sở đó, đề ra những chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp cụ thể để lãnh chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và công tác giáo dục của Nhà trường trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

                   Chi bộ có tổng số 33 đảng viên, trong đó 30 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể chi bộ đã đoàn kết thống nhất xây dựng chi bộ vững về chuyên môn, mạnh về chính trị; xây dựng môi trường sư phạm thật sự là “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

                   Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Col – P.Bí thư Đảng uỷ xã đánh giá cao các hoạt động của nhà trường, tập thể chi bộ luôn đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của các cấp cụ thể hoá triển khai đạt kết quả cao. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới chi bộ cần tập trung nghiên cứu các văn bản, Nghị quyết mới, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 4 khoá 13, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Giữ vững danh hiệu tập thể xuất sắc. Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình …

                  Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi uỷ mới gồm 5 đồng chí, đồng chí Lê Thị Bích Nhu – Hiệu trưởng nhà trường tái đắc cử làm Bí thư chi bộ với số phiếu đạt 100%.
Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Trường tiểu học Võ Văn Kiệt nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

                 Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội (Từ trái qua) Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Vân, Đ/c Lê Thị Bích Nhu, Đ/c Hồ Minh Tâm

Đ/c Lê Thị Bích Nhu, Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022 trước Đại hội

Đại hội biểu quyết

Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Vân_Lấy ý kiến biểu quyết đại biểu tại Đại hội

 (Từ trái sang) Đ/c Lê Văn Col_Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy xã; Đ/c Đặng Văn Toàn_Chủ tịch MTTQ xã dự Đại hội

Đoàn chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Đoàn chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Ban Chi Ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt và phát biểu hứa hẹn tại đại hội

Ban Chi Ủy và Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ban Chi Ủy và Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ban Chi Ủy và Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ban Chi Ủy và Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

                                                                                      Bài, ảnh:  Huỳnh Như