Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

         Thực hiện hướng dẫn số 202/HD-PGDĐT ngày 20/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2023 – 2024, sáng ngày 07/10/2023 trường Tiểu học Võ Văn Kiệt đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023-2024.

         Tham dự Hội nghị có 40 cán bộ, viên chức của nhà trường. Đây cũng là dịp quan trọng để các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của các tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2022 – 2023; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

         Để điều hành chương trình, Hội nghị đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có 02 đồng chí Bà: Lê Thị Bích Nhu_Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; Ông: Ngô Hồng Hải_Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà trường. Đoàn Chủ tịch giới thiệu 02 đồng chí: Phan Văn Giữ_Giáo viên; Bà: Phạm Huỳnh _Giáo viên làm thư ký Hội nghị.

       Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Thị Bích Nhu_Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện chức năng nhiệm vụ đơn vị; báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2022 – 2023; đánh giá tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị; đánh giá tổng kết, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023; các nội dung công khai cho cán bộ, viên chức, người lao động được biết với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Đồng chí Ngô Hồng Hải_Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà trường thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022 – 2023; dự kiến phong trào thi đua, nội dung giao ước thi đụa năm học 2023 – 2024.

         Hội nghị cũng được lắng nghe bản báo cáo của đồng chí Hà Anh Tuấn_Kế toán trường báo cáo về công tác thu, chi tài chính và phúc lợi của đơn vị; báo cáo của đồng chí Phạm Tuấn Kiệt_Trưởng Ban thanh tra nhân dân về kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2022 – 2023 và chương trình hoạt động năm học 2023 – 2024.

         Đồng chí Lê Thị Bích Nhu_Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường giải đáp các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức và người lao động trong nhà trường, giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao đồng thời nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.

        Bước vào năm học mới 2023 – 2024 với biết bao khó khăn thử thách, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong nhà trường quyết tâm tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, sự năng động, sáng tạo để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học mới.

         Một số hình ảnh tại Hội Nghị:

Đ/c: Lê Thị Bích Nhu_Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Đ/c: Ngô Hồng Hải_Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà trường

Đoàn chủ tịch Hội Nghị

Đ/c: Phạm Tuấn Kiệt_Trưởng Ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND năm học 2022 – 2023 và chương trình hoạt động năm học 2023 – 2024

Đ/c: Phan Văn Giữ_Giáo viên, thư ký Hội Nghị

                                                                Đ/c: Nguyễn Hồng Hậu_TPT thông qua chương trình Hội Nghị

            Tập thể Viên chức, người lao động tham dự tại Hội nghị:

 Huỳnh Như