Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Ngày 16/4/2024 trường Tiểu học Võ Văn Kiệt đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023 – 2024.

         Các giáo viên dự thi sẽ thực hiện 2 phần thi: Phần thi thực hành 1 tiết dạy và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. Hội thi được tổ chức hàng năm không chỉ nhằm mục đích tôn vinh những người thầy giỏi mà còn là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, phát triển năng lực học sinh. Hoạt động này được coi là một trong những hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua tự học, tự trau dồi kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn không chỉ của giáo viên mà còn của cả tổ chuyên môn tại trường. góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường, khuyến khích các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

            Một số hình ảnh tại hội thi:

Huỳnh Như