Hưởng ứng Chiến dịch “Làm Cho Thế Giới Sạch Hơn năm 2022” Tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt

Lượt xem:

Đọc bài viết

                     Thực hiện Công văn số 179/PGDĐT ngày 28/07/2022 của PGDĐT huyện Vĩnh Thuận và Công văn số 239/PGDĐT ngày 16/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2022 Thầy và trò trường Tiểu học Võ Văn Kiệt đã phát động phong trào “Tất cả vì môi trường Xanh_Sạch_Đẹp” góp phần bảo vệ môi trường tại trường và khu vực đường liên trường trên địa bàn. Nhằm nhấn mạnh vai trò của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường trong các hoạt động chung của cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

 Sau đây là một số hình ảnh tại buổi phát động: 

  Huỳnh Như