Triển khai mô hình “Sinh hoạt đội số” năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

              Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2023 -2024; Hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận, Hội đồng Đội xã Vĩnh Thuận. Ngày 11/12/2023 Liên đội trường Tiểu học Võ Văn Kiệt đã triển khai mô hình “Sinh hoạt Đội số” nhằm góp phần nâng cao năng lực số cho các em Thiếu nhi, tạo môi trường cho các em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng; Nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động của Liên đội. Tạo điều kiện để các em được trải nghiệm trên nền tảng số mỗi Đội viên sẽ được liên đội đăng ký 1 tài khoản và mật khẩu, các em sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu đăng nhập trên hệ thống Website: https://anschool.vn.  Đăng nhập thành công các em sẽ được trải nghiệm nội dung chủ đề trong tháng do Hội đồng đội Trung ương hướng dẫn, thực hiện bài trắc nghiệm kiến thức, lập kế hoạch cá nhân, tìm hiểu về tiểu sử của 05 đội viên đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh, từ đó góp phần giáo dục cho các em truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.

             Nhìn chung trải nghiệm với hình thức sinh hoạt chi đội trên nền tảng số là hình thức mới, hấp dẫn, bổ ích, thu hút các em tham gia tích cực, đồng thời giúp các em tiếp cận có hiệu quả với ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với lứa tuổi của bản thân.

              Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Thầy Nguyễn Hồng Hậu_TPT Đội hướng dẫn các em trãi nghiệm mô hình “Sinh hoạt đội số”

                                                                                                                      Huỳnh Như