Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ trường Tiểu học Võ Văn Kiệt

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ trường Tiểu học Võ Văn Kiệt

Lượt xem:

         Chiều ngày 03/11/2022, Chi bộ trường Tiểu học Võ Văn Kiệt đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú đang công tác tại đơn vị. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.          Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ... ...